EEN STERKE EMPLOYER VALUE PROPOSITION MAAKT HET VERSCHIL IN VINDEN VAN TALENT  

Een sterke employer value proposition

Employer branding is belangrijker dan ooit. De vraag naar kwalitatief talent is nog nooit zo hoog geweest, maar het aanbod in de arbeidsmarkt is laag. Employer branding gaat hand in hand met goed opgestelde employer value proposition (EVP). Termen als kwalitatief talent, krappe arbeidsmarkt, employer branding en EVP klinken je waarschijnlijk niet als muziek, maar wel bekend in de oren. In dit artikel leg ik je er graag meer over uit.

In de huidige arbeidsmarkt is het aantrekken en behouden van talent vandaag uitdagender dan ooit. Recruitment krijgt steeds meer draagvlak binnen bedrijven en het wordt belangrijker met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.  

Bij Like Honey weten wij dat een krachtige EVP niet tijdelijk is, maar noodzaak om op te vallen voor talent. Met een EVP maak je het verschil voor je bedrijfscultuur, ontwikkeling van de interne werknemers en het talent dat potentieel bij je bedrijf komt te werken.

Om je als werkgever middels een EVP te positioneren is het key om te weten wat een EVP inhoudt, hoe dit verhoudt tot de markt, waar een EVP aan bijdraagt en wie verantwoordelijk is voor een EVP. Dit wordt besproken in de onderstaande vijf onderwerpen.

  1. Wat is een Employer Value Proposition (EVP)
  2. Het groeiende belang van EVP
  3. Verantwoordelijkheid rondom EVP
  4. De toegevoegde waarde van een EVP
  5. Het formuleren van een EVP

Wat is een Employer Value Proposition?

Een EVP vormt de waardebelofte van je bedrijf en staat centraal in je employer branding. Het is de verbintenis tussen de werkgever, medewerkers en een potentiële sollicitant/kandidaat. Een wisselwerking wat je als bedrijf biedt in ruil voor de waarde, kennis en ervaring van de potentiële kandidaat.

Carrièreperspectieven en vrijmibo’s

Het gaat enkel niet meer om de primaire voorwaarden, een pingpong tafel, vrijmibo’s of carrièreperspectieven. De persoonlijkheid, cultuur en waarden van je bedrijf worden steeds belangrijker.

Met een EVP overtuig je de potentiële werknemer om samen een verbintenis aan te gaan. Een EVP kan de doorslaggevende factor zijn om potentieel talent binnen te halen en te behouden.

Het groeiende belang van een Employer Value Proposition

Recruitment krijgt steeds meer draagvlak binnen bedrijven en staat hoog op de agenda. Een goede geformuleerde EVP maakt het verschil in zowel je recruitmentproces en je bedrijfsimago bij sollicitanten en huidige werknemers.

De factoren dat er meer openstaande vacatures zijn dan werkzoekende, recruitment steeds belangrijker wordt binnen bedrijven. Dit heeft zich geuit dat veel werkgevers met de handen in het haar zitten en de potentiële werknemers het voor het uitkiezen hebben. Des te belangrijker om de regie te behouden over je recruitment. Hier komt een EVP om de hoek kijken die ervoor zorgt dat een potentiële werknemers aan jou denkt wanneer zij van baan willen veranderen. Een EVP zorgt voor een top of mind positie van jouw bedrijf én dat de kandidaten door de bomen het bos wél kunnen zien. 

Je leest het in het nieuws en merkt het waarschijnlijk ook tijdens je eigen recruitment. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, elke sector kampt hiermee. Er is een shift aan de gang tussen de macht/verhouding tussen de werkgever en de werknemer. De aanhoudende krapte is aan de gang sinds oktober 2021 en tot op heden geldt dat er meer openstaande vacatures zijn dan werkzoekende (CBS, 2024). De huidige arbeidsmarkt benadrukt de noodzaak voor het vinden van kwalitatieve nieuw talent.

De verantwoordelijkheden rondom je Employer Value Proposition

Hoewel EVP en recruitment traditioneel vallen onder HR als eindverantwoordelijk, zorgt de bewegelijke arbeidsmarkt voor een verschuiving naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Management, communicatie en finance zijn slechte afdelingen binnen een bedrijf die bijdragen aan de EVP en recruitment. In de praktijk ziet dit het er als volgt eruit; Finance wordt aangehaakt om de finance te verantwoorderen om de recruitment doelen te behalen. Communicatie krijgt een grotere rol denkt mee bij het opmaken van de EVP en de zichtbaarheid van een bedrijf te vergroten. Door deze grote veranderingen in een bedrijf en arbeidsmarkt wordt het management aangehaakt om de toenemende kosten en prioriteit goed te keuren. 

Wat is de toegevoegde waarde van een EVP?

Zoals we hebben benadrukt, wordt met een krachtige EVP de unieke waarde die jouw bedrijf biedt aan zijn werknemers helder verwoord, zowel intern als naar de buitenwereld toe. Dit maakt inzichtelijk waarom mensen ervoor kiezen om bij jouw bedrijf te starten en waarom ze blijven. Een doordachte EVP verduidelijkt het unieke aanbod van jouw bedrijf en helpt bij het afstemmen van jouw aanbod op de behoeften van je werknemers, van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden tot aan de unieke bedrijfscultuur. Het cruciale element hierin is hoe je jezelf als bedrijf positioneert: het gaat erom een omgeving te creëren waarin mensen niet alleen komen werken voor wat je biedt, maar ook voor wie je bent en waar je voor staat.

Toepasbaarheid

De theorie achter een EVP is nu wel duidelijk, maar waar komt dit nog meer tot uiting?
Jouw EVP biedt de handleiding voor het beter inrichten van je werken bij site , interne communicatie en je vacaturetekst. Door je EVP toe te passen op deze platformen onderscheid je je van de concurrentie en weet je potentieel talent voor jezelf te winnen. Door een goed opgestelde EVP wordt jouw werken bij site aantrekkelijk voor bezoekers en komt het onderscheidend vermogen van je bedrijf krachtiger naar voren. Op deze manier creëer je een duidelijk imago van je bedrijf op de website en in je vacaturetekst. 
 
 

 

 

bouwstenen employer value proposition

Het formuleren van een Employer Value Proposition

Een zorgvuldig opgestelde EVP is een krachtig instrument om potentieel nieuw talent te overtuigen als bestaand talent te behouden [herhaling]. Een EVP belicht de unieke bouwstenen van je bedrijf. Om de kracht van EVP te benutten is het cruciaal om eerlijk, duurzaam, aantrekkelijk, onderscheidend en geloofwaardig te zijn.

Eerlijkheid

Het is belangrijk dat wat je in je EVP belooft ook eerlijk is. Bergen beloven, maar niet kunnen leveren werkt op de lange termijn juist averechts.

Potentieel nieuw talent raakt teleurgesteld en vertrekt weer, en dat wil je natuurlijk niet. Daarnaast wordt het draagvlak onder de bestaande medewerkers minder wanneer je als bedrijf niet eerlijk bent. Niks is zo vervelend als je verwachting niet matcht met de werkelijkheid en geeft toe, eerlijkheid duurt het langst. Check met je bestaande werknemers of alles klopt wat staat in je EVP om de eerlijkheid en de inhoud te dubbel checken. 

Duurzaam

Het opstellen van een EVP is geen kortetermijnproject. De effecten worden op langere termijn zichtbaar. Er moet een duurzaam draagvlak zijn binnen het bedrijf, om ook aantrekkelijk te blijven voor potentieel nieuw talent. Houd er rekening mee dat de interne bedrijfscultuur een shift kan maken, pas hierop het plan aan in samenwerking met je medewerkers.

Aantrekkelijk en onderscheidend

Het aantrekkelijk en onderscheidend maken van je bedrijf zijn onafscheidelijk van elkaar. De EVP moet aantrekkelijk zijn voor je bestaande medewerkers en potentieel talent. Ook moet de inhoud onderscheidend zijn van de concurrentie. Het onderscheidend vermogen van een bedrijf moet duidelijk gemaakt worden in je evp, waardoor je als bedrijf aantrekkelijker wordt. 

 

Geloofwaardig

Een EVP kan dan mooi opgebouwd zijn, maar klopt het wel bij het beeld dat potentieel nieuw talent heeft bij jouw bedrijf? Zoals eerder is beschreven, is je EVP de waardebelofte van je bedrijf en de verbintenis tussen je bestaande en potentiële medewerkers. Zorg ervoor dat hoe mensen je bedrijf zien overeenkomt met de beloftes die je maakt, om het wegvallen en uitblijven van talent te voorkomen. Een EVP kan het verschil maken voor je bedrijf, maar sla de plank niet mis.

Een doordachte EVP wordt belangrijk voor elke bedrijf. De krapte arbeidsmarkt blijft aanhouden. Met een EVP maak je het verschil voor potentieel talent en de bestaande werknemers.
Wil jij meer weten over het implementeren van EVP-strategie en hoe het jouw bedrijf kan helpen? Like Honey helpt je hier graag mee. Laten we eenvoudig beginnen met een korte call, even persoonlijk kennismaken.